Et barns fødsel skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal sendes til morens bopælssogn. Klik her, for fødselsanmeldelse.

Er fødslen sket uden jordemoder, er det også forældrene der skal sende fødselsanmeldelsen til kirkekontoret.

Hvis I ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal i sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Anmeldelser med NemId

Læs mere vedr. digital fødselsregistrering.