Når vi oplever et dødsfald i den nærmeste familie, rammer det ofte hårdt. Der er en del praktiske ting, der skal ordnes i forbindelse med et dødsfald. Hvis du har brug for lidt hjælp til at komme videre, kan du klikke her - og se gode råd ved dødsfald. Her kan du også læse meget mere om - sorg og tab ved dødsfald.

Dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes via www.borger.dk.
Ofte kontakter de pårørende en bedemand, der påtager sig ansvaret for at ordne alt det praktiske vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder også at træffe aftale med en præst. Der er også mulighed for at kontakte en af sognets præster eller kirkekontoret vedrørende vejledning om papirerne og det videre forløb.

Når døden kommer er det op til de efterladte at drage omsorg for at den døde bliver begravet. Dødsfaldet skal anmeldes, og der skal alt efter afdødes ønske aftales enten bisættelse eller jordbegravelse.

Begravelsessamtale
Inden bisættelsen/jordbegravelsen finder sted har de pårørende en samtale med den præst, der skal forestå højtideligheden. Her taler man om afdøde og dennes liv og betydning med henblik på den tale, der skal holdes ved højtideligheden. Hvis de pårørende har ønske om at pynte kirken, bliver man bedt om at aftale dette med kirkens graver, det kan også være, at der ønsker omkring salmer og musik, der aftales med præsten.