Skulptur

  

 

 

 

 

 


Mindesten for de faldne soldater af Arne Bang (kopi)

Kirkegården drives af menighedsrådet i henhold til kirkegårdens vedtægt, der bl.a. indeholder bestemmelser for gravstedernes brug. Vedtægtens bestemmelser er med til at sikre, at kirkegården fremtræder som et smukt og ordnet område, og - ikke mindst - at kirkegårdens forskellige områder bevarer deres karakter. Kirkegårdens opdeling i områder med forskellige retningslinier gør det muligt at respektere og imødekomme mange forskellige ønsker

Retningslinier for Kendt Fællesgrav i NORD
Fællesgraven udgør en helhed og er anlagt som en stor græsplæne. En del af denne plæne er udlagt til urnegrave, hvor de enkelte grave markeres med gravsten  40 cm X 40 cm, som er nedfældet i plænen, teksten skal være graveret i stenen. For Fællesgraven gælder følgende retningslinier. Gravstederne anvises af graveren. Gravstenene skal være i niveau med jordoverfladen og opfylde vedtægtens bestemmelser for materiale, mål og inskription. Ved hver gravsten nedgraves en vendbar metalvase, hvor evt. blomster sættes.

Ved juletid kan der lægges en juledekoration ved stenen, samt tændes lys på Allehelgen-  og Juleaften. Af hensyn til pasningen af arealet om foråret, skal det forventes, at juledekorationer vil blive fjernet omkring 1. marts. Sne og frost kan dog udskyde dette tidspunkt, og er derfor kun vejledende. Blomster fra bisættelseshøjtideligheden lægges på gravstedet, men derudover, er der af hensyn til plænens pasning, ikke mulighed for at stille mere end en buket blomster i den dertil anbragte vase. Der kan ikke plantes eller grandækkes. Ved større behov end den ene buket henvises til fællesgravens mindeplads.