Der arrangeres foredrag både om aftenen og om eftermiddagen.

Vi har en fælles foredragsrække med Toksværd og Holme Olstrup pastorat, hvor der arrangeres 4 foredrag pr år. 2 om aftenen og 2 på søndage i forbindelse med vores fælles kirkesøndage. Foredragene holdes på skift i Fensmark og Toksværd præstegård.

Der er eftermiddagsmøder, hvoraf nogle er med bustur og rundvisning i en af omegnens kirker.
Derudover er der studiekredsaftner, filmeftermiddage og hvad der sådan lige bliver muligt at få plads til i kalenderen.

Har du en god idé, så kom med den.