Der afholdes lørdagsdåb ved behov. Pastoratets beboere kan bestille dåb til gudstjenesterne i begge kirker, uanset bopælssogn.

Tilmelding til dåb
Tilmelding sker til kordegn Birgitte Johansen, gerne via forespørgselsformularen her: Forespørgsel om dåb.
Så vender præsterne tilbage til jer for nærmere aftale, snarest muligt.

Inden dåben skal vi have besked om barnets navn, samt hvem der skal bære det og være faddere. Der skal være mindst 2 faddere, som ikke er forældre til dåbsbarnet, incl. den der bærer barnet, højst 5.

Faddere
Faddere skal være døbt og over konfirmationsalderen. Vi skal have oplyst det fulde navn og adressen. Det kan ske ved den forudgående samtale med præsten, eller ved besked til kirkekontoret.