Kirkebladet er fælles for Fensmark og Rislev sogn.

Ansvarshavende redaktør er Grethe Andersen, tlf. 40 19 34 36. Stof til kirkebladet sendes til meg@km.dk

Kirkebladet husstandsomdeles i begge sogne ca 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Ved manglende modtagelse bedes man ringe til kirkekontoret, tlf. 55 54 60 34 - tast 1