Altertavler ophængt i sideskib syd

Allerede før reformationen i år 1536 har Fensmark og Rislev sogne dannet eet præsteembede.
I præstegårdens embedsbog fra år 1840 er der en opregning af navne på tidligere præster.
De senere har selv føjet deres navne og data til. Præsterækken er ganske lang, fordi mange er blevet forflyttet.

Præstetavlerne er udført af malermester Arne Hulbæk, Næstved. De er ophængt og indviet Trinitatis  søndag den 3. juni 2007.