Morgenselskabets dagbogssang
2000:

Nu er det blevet sommer,
med både regn og blæst.
men solen altid kommer
til winthermorgenfest.

2001:
På højen løvet hænger,
og der er yndigt her,
men Christian ku´ se længer´,
for der var ingen træer.

2002: (Nu var Røjleparken der også)
I år hvor vi har nået
hans år 206,
har byens ældre fået
udsigt til mosens heks.

2003: (vejarbejde ved Sonnes frise)
Mens ham vort selskab hylder
med passende manér,
et vejarbejde fylder,
så man ham dårligt ser.

2004: (Skriftestolen op som opera)
En ny tid er oprundet
med gys og dæmoni:
Jysk opera har fundet
hans ”Skriftestol”s geni

2005: (Dag Hammerskjöld 100 år)
Skønt vi og verden skylder
at fejre DAG i dag,
vi også Winther hylder
på samme fødselsdag

2006:
De gamle Winther-linde
er fældet – ak og ve!
En ny til deres minde
vi nu ved højen se.

2007:
Blandt Christian´s morgengæster
ved lindetræets fod
er dræbersnegle-bæster,
og det er noget rod!

2008: (Menighedsrejse til Rom)
Nu har vi fundet huset
der blev hans hjem i Rom
og mærket lidt af suset:
-”i regn og rusk” vi kom.

(citat fra CW´s digt: I Rom)

2009: (Det Flydende teater spiller Digterbruden)
Et drama om SOPHIE
nu hænger Winther ud:
Han lod sig ikke vie
til denne DIGTERBRUD.

2010: (”Digterbruden” opført på MS Friheden ved Næstveds 875års jubilæum)
Da Næstved´s mænd og koner
tog Winther med ombord
fik Flyv, Fugl nye toner
på Gavnø´s smukke fjord.

2011: (Verset er digtet i 2003 af Evy og Henning Ranneries, medtaget til deres minde.)
Han hvile under tilje
På Holmens Kirkegård.
Skønt meget mod sin vilje,
og det vi godt forstår.

2012:
I år er loge-brødre
fra Bagsværd kørt herned,
så de kan Winther hylde
her på hans fødested.

2013:
For EU støtte-kroner
er mosen blevet stor,
så kirken atter troner
”hvor tørvene de gror”

Her har Chr. Winther boet
(ufuldstændig adresseliste)

Fensmark præstegård
Ulse præstegård
Latinskolen i Nykøbing Falster
Købelev præstegård ved Nakskov
Kollegiet Regentsen, Kbh
Ehlers´s kollegium
Huslærer hos Müffelmanns i Bredgade
Compagniestræde 61 første sal, Kbh
Ny Kongensgade nr 225, Kbh
Nørrebro nr 8, Kbh
Dybensgade nr 181 2. Sal, Kbh
Læderstræde nr 30, Kbh
Prinz Ernst´s Palais, Amaliegade, Neustrelitz, Tyskland
Bispegården i Maribo
Pilestræde nr 84, Kbh
Nybrogade nr ?, Kbh
Deiligheden, Bramsnæs vig- sommerophold
Gråbrødretorv nr 99??
Silkegade nr ??
Liselund, Møn – sommer-efterårsophold
Det Røde hus, Tårbæk Strandvej nr 801,(matrikelnr 3e)
Via Frattina nr 110, Rom
Store Kongensgade 52, 3 sal, Kbh - årlig leje 350
Fécamp, dep. Seine inférieure, (kystby) Frankrig - badekursophold i 3 mdr
Rue de la Bourse 3, Paris
CW´s pariser Café: Café de la Régence
Fécamp, Rue de corderies 69
Hotel Moliér, Rue Fontaine Moliére nr 39, Paris
Lappen nr 114, Helsingør - badekursophold
Studiestræde nr 34, Kbh
St. Kongensgade 93 1. Sal, Kbh
47 Rue de Richelieu, Paris

P.E. Garns sang til 200 års-dagen i 1996
Flyv, fugl, flyv over Holmemosens
skove
rask over birkenes top,
nu hæver Skinfakses glitrende hove
ildkuglens glødende krop,
Nordstjernen slukkes og månen snart
blegner,
Hrimfakse segner i vest,
Solvognen kører ad Kiming og
hegner
dagen til mindernes fest.

Flyv, fugl, flyv over Sjællands sletter
lave,
bring os fra graven så tyst,
hen til en høj i en præstegårdshave,
klange af digterens røst;
højen i haven ved nøddegangsdiget
kantet af ask og af lind,
her blev et barnesind stille indviet
lænet til moderens kind.

Fløj end fugl over bjerg og dal og
høje –
digteren fulgte dens færd! –
Aldrig fordunkledes dog for hans øje,
hvad han hin morgen fik kær;
mindet om mosen, de svævende tåger,
stjernernes sitrende spind,
skønnest dog stunden, da Solvognens
låger
lukked sig blidt om hans sind.

Flyv, fugl, flyv tag en hilsen med fra engen,
dvæl lidt på ”Fensmark kirketelt”!
Flyv så til stenen ved præstegårdslængen
syng om, hvad der er bemeldt!
Syng da om ”Hjorten”, om ”Ellen” og ”hr. Strange”!
Syng vemodsstrofen om ”En ven”!
Syng blidt om digterens kærlighedssange!
syng dem – ja, syng dem igen!

Morgenselskabets bidrag til Holmegaards år-2000-digterstafet
Den 29. juli
endnu før sol stod op,
et barn fik ganske rolig
lagt tæppe om sin krop.

Og blev af moder båret
til havehøjen ned;
den høj blev siden kåret
som ”Winthers mindested”.

Hvor siden al hans færden
end førte ham omkring,
han glemte ej den verden,
sin digtnings kildespring.

Se denne digterspire
fra Fensmark præstegård
204
det fylder han i år. (= år 2000)

På Thorvaldsens museum
står Sonnes frise flot
til Winthers jubilæum
nyrenset med en flok

af digterfæller nære
som H.C. Andersen
og Heiberg, Oehlenschläger,
Grundtvig og Henrik Hertz.

En mere ydmyg ”sangstab”
et lille vennelag
er Winthers Morgenselskab,
der mindes ham i dag.

P.E. Garn

Chr. Winthers Morgenbøn som vi synger den ved Morgenselskabet
I østen står nu solen rød;
jeg åbner glad mit øje!
Med tak, o Gud! for søvnen sød
jeg mine knæ vil bøje.

Du lod mig sove blidt i fred
og nådigt selv beskærmed
mit hjerte og mit hvilested,
så intet ondt sig nærmed.

Hav tak for dagen lys og klar,
for hver dens lyst og glæde!
Hjælp alle dem, som smerter har,
trøst alle dem, der græde.*

Giv nu i dag mig god forstand
og hjertefred i eje,
at jeg din vilje fatte kan
og vandre dine veje!

* Verset er fra ”Aftenbøn”
Melodi: Op, al den ting, som Gud har gjort