Fensmark præstegård er fredet og blev oprindelig bygget som et 33 fags beboelseshus og et 48 fags udhus, bygget som en lukket firlænget gård. Bygningerne var i  slutningen af 1700- tallet i meget dårlig stand. I 1836 blev der bygget en ny fin gul længe til, som er præsteboligen. Initiativtageren var pastor Gotfred Emil Gøtzsche (sognepræst i tiden 1835-1872).

I løbet af 1950'erne og 60'ere blev den nordlige og den nordvestlige længe renoveret, således at længerne i dag indeholder kontor for kordegn, 2 toile

tter, køkken, salen, garderobe, printerrum m/opbevaring for bl.a. rengøring etc. 

Præstegården


Efteråret 2008, da det store piletræ stadig stod i gården

Ahorntræet ved terrassen blev fældet i sommeren 2013.

Ahorntræet ved terrassen Ahorntræet ved terrassen

Chr. Winther's fødehjem
Fensmark præstegård er digteren Christian Winthers føde- og barndomshjem, og det forpligter.
Han er en af Danmarks store digtere, hvis værker er blevet læst og sunget i flere generationer.
Det var ham, der gjorde Fensmarks navn landskendt med digtet "En ven"; så kendt, at mange stadig giver sig til at citere digtets første vers: "Hvor Fensmark hæver sit kirketelt, med den røde top imod sky" når vi fortæller, at vi kommer fra Fensmark. Senest var det den kgl. konfessionarius, Erik Norman Svendsen, der gav sig til det, da han var på foredragsbesøg i Toksværd.

Mindestenen ved præstegården blev rejst af byens borgere på Winthers 125 års dag. På Chr. Winthers 200 års-dag i 1996 holdt vi det første Morgenselskab på hans fødselsdag, og det har vi fortsat med lige siden.

Digteren Christian Winther

I 2006 fældes Chr. Winther-lindene
Det var en sorgens dag, at de to lindetræer, som voksede ved højen i præstegårdshaven måtte fældes. Chr. Winther omtaler dem i sine barndomserindringer, så derfor sørgede præstegårdsudvalget for at der sidenhen er blevet lavet en bænk til højen af en af træernes stammer.

Hvis der skulle findes en der forstår sig på at dreje i træ, har vi gemt en stor træklods,som måske kan laves om til fade og andet. Så sig til, hvis du kender en, der kunne klare det.


lindetræer fældes lindetræer fældes lindetræer fældes lindetræer fældes