Kirken er åben for besøg

hele året

Alle dage fra kl. 8.00 - 18.00.

Kirkens adresse er:

Rislevvej 18, Rislev

4700 Næstved

 

OBS! Post sendes til

Fensmark præstegård.

Se adressen nederst på siden.

Storke i Rislev

Flere og større billeder her

RISLEV SOGN & KIRKE

er i pastorat sammen med Fensmark sogn.

Præstegården med præstebolig, kirkekontor

og præstegårdssal, hvor der holdes møder og arrangementer,

 ligger i Fensmark.

Rislev sogn har sine egne gudstjenester og arrangementer,

 udover dem som vi er fælles med Fensmark om.

Dejligt efterårs billede  af Rislev kirke - sådan lidt fra oven.

Konfirmandtræf i Roskilde

Rislev-konfirmanderne har været til konfirmandtræf i Roskilde

og ligget på kirkebænkene og mediteret med udsigt til flot lys højt oppe under hvælvingerne

Nye lamper i Rislev kirke

I september 2013 blev der opsat nye lamper i Rislev kirke.

De nye lamper er med en skærm af sandblæst glas, så de matcher alterudsmykningen.

 

 

27.10. 2013: BUSK-dag i Rislev

De grønne Pigespejdere havde sørget for det regnede med kærlighed i Rislev kirke,

og efter gudstjenesten tjekkede de deres træ på kirkegården.

Rislev kirke

middelalderkirken, der følger med tiden

 

Klik her og find yderligere oplysninger

om Rislev sogn på sogn.dk.

 

 

Gudstjeneste i kirken

Der er - så vidt muligt -

gudstjeneste i Rislev kirke

den 3. søndag i måneden kl 10.30

og på særlige søn- og helligdage.

På øvrige søn- og helligdage

er der fælles gudstjeneste

i Fensmark kirke.

Kirkebilen kan bestilles til

alle gudstjenester i begge

pastoratets kirker.