Fensmark præstegård

Chr. Winthersvej 2, Fensmark

Her er kirkekontoret og

præstegårdssalen.

Her træffes

vikarierende sognepræst kbf

Annette Kruhøffer,

tlf 55 54 60 34

Pastoratets præstegård ligger i Fensmark

Det har den gjort siden svenskekrigenes dage, hvor præstegården i Rislev blev brændt ned, og præsten flyttede til Fensmark.

 

 

Der sker rigtigt meget i præstegården

Det er her sognpræsten kbf Marianne Fritzen bor med mand, hund og kat og har sit kontor i det gule hus.

 

Det er her kirkekontoret ligger og kordegnen holder åbent 3 dage om ugen.

 

Det er her vi har præstegårdssalen, hvor konfirmanderne går til præst, korene og babyerne synger, menighedsrådene holder møder. Her der er foredrag, eftermiddagsmøder og arrangementer i forbindelse med gudstjenester.

Der sker så meget at salen kun undtagelsesvis kan lånes ud til andre.

Aftaler herom træffes med sognepræst Marianne Fritzen.