Kirken er åben for besøg hele året

Kirken er åben i hver dag fra kl. 8.00 - 18.00.  

  

Kirkens adresse er

Chr. Winthersvej 7

Fensmark

4684 Holmegaard

FENSMARK SOGN & KIRKE

er i pastorat sammen med Rislev sogn.

Fensmark er hovedsogn,

for det er her vi har præstegården med præstebolig,

 kirkekontoret og præstegårdssalen,

hvor der holdes møder og arrangementer, og konfirmanderne går til præst

 

Døbefonten

- er i brug de fleste søndage, året rundt.

6.10.13: Høstgudstjeneste i Fensmark

og efterfølgende frokost og menighedsmøde i præstegårdssalen.

Graverne havde sørget for en ualmindelig flot pyntning, og der var flot opbakning til Menighedsmødet, hvor menighedsrådet fortalte om deres arbejde og planer for 2014.

Dejligt, at så mange er interesserede!

Allie sørgede for at der blev taget billeder. 

EN GAMMEL MIDDELALDER KIRKE MED ATMOSFÆRE

Gulvmotiv foran alter

Fensmark kirke er en gammel landsbykirke. Fra kirkegården er der en fantastisk udsigt ud over Holmegaard Mose.

En udsigt som Chr. Winther har skrevet om i digtet "til en ven":

 

Hvor Fensmark hæver sit kirketelt

med den røde top imod sky,

og smiler over til Gisselfeld og

                           Vester Egede by.

 

Og ned til mosen, hvor tørvene gro,

til Broksø bag skovenes hang,

i min faders ydmyge præstebo,

der mødtes vi første gang.

 

 

 

 

Læs mere om sognet